lunes, 22 de enero de 2007

Programa Municipal per a les Famílies

Ha tingut lloc la presentació del Programa Municipal per a les Famílies en què a partir de fonamentar el perquè de la necessitat del Programa i els principis en què es basa, explica a través de 5 línies estratègiques, els objectius operatius i les accions corresponents per dur-lo a terme. S'hi preveuen totes les possibles contingències que es poden presentar, amb especial esment de les que afecten la gent gran.